1396/01/31 09:48
برگزاري جلسه هيات بازرسي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان آشتيان
جلسه هیات بازرسی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ریاست یوسفی ، معاون فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری شهرستان آشتیان برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved