1398/03/07 10:50
جلسه بررسي مسائل و مشكلات روستاهاي كرديجان،صالح آباد و انانجرد
جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای کردیجان،صالح آباد و انانجرد به ریاست آشتیانی معاون فرماندار و با حضور فراهانی بخشدار مرکزی ، تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان،دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای نامبرده برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved