1398/03/07 14:26
مراسم گراميداشت سالروز آزادسازي خرمشهر
مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور جهانمیرزایی فرماندار،نیشابوری امام جمعه،سردار صادقی و سایر مسئولین شهرستان آشتیان مورخ 98/3/2برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved