1398/03/18 09:33
ديدار آشتياني معاون فرماندار با جانباز معزز خانم رقيه كريمي
آشتیانی معاون فرماندار،علایی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از بانوان فعال شهرستان با جانباز معزز خانم رقیه کریمی دوشنبه مورخ 98/3/13 دیدار کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved