1398/03/18 10:15
مراسم توديع و معارفه رييس جديد شبكه بهداشت و درمان شهرستان آشتيان
مراسم تودیع و معارفه رییس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان با حضور جهانمیرزایی فرماندار،حسینی نماینده مردم منطقه،نیشابوری امام جمعه،صادقی معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر مسئولین شهرستان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فرمانداری آشتیان در این مراسم از زحمات رضا صیدی رئیس سابق تقدیر و علی خانی دخت به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان معرفی گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved