1398/03/22 12:28
مراسم توديع و معارفه رييس جديد اداره بهزيستي شهرستان آشتيان
مراسم تودیع و معارفه رییس جدید اداره بهزیستی شهرستان آشتیان با حضور جهانمیرزایی فرماندار، امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی و دانش منفرد رییس هیات مدیره جامعه آشتیانیها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آشتیان در این مراسم از زحمات حسین شاهبابایی رئیس سابق تقدیر و الهه براری به عنوان سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان معرفی گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved