1398/03/22 13:26
جلسه هماهنگي و برنامه ريزي خريد گندم در سال زراعي 97_98 شهرستان آشتيان
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی خرید گندم در سال زراعی 97_98 شهرستان آشتیان به ریاست جهانمیرزایی فرماندار و با حضور اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری دوشنبه مورخ 98/3/20برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved