1398/03/22 13:32
ديدار مردمي جهانميرزايي فرماندار و عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان مركزي با مردم شهرستان آشتيان
دیدار مردمی جهانمیرزایی فرماندار و عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان مرکزی با مردم شهرستان آشتیان در محل ادارات آبفا شهری و روستایی شهرستان برگزار گردید. در این ملاقات مردمی جهانمیرزایی فرماندار و عرفانی نسب مدیرعامل آب و فاضلاب استان به صورت حضوری پاسخگوی مشکلات مردم شریف شهرستان آشتیان در حوزه آب و فاضلاب شهری و روستایی بودند. 20 خرداد 98

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved