1398/03/22 13:40
جلسه بررسي مسائل و مشكلات منطقه گردشگري لنجرود آشتيان
جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه گردشگری لنجرود آشتیان در خصوص احیا این منطقه گردشگری با حضور جهانمیرزایی فرماندار در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved