1398/03/22 13:44
ديدار سرمايه گذاران خارجي با جهانميرزايي فرماندار آشتيان
دیدار سرمایه گذاران خارجی با جهانمیرزایی فرماندار آشتیان به گزارش روابط عمومی فرمانداری تعدادی از سرمایه گذاران خارجی از کشور چین جهت سرمایه گذاری در شهرستان آشتیان ضمن بازدید از شهرک صنعتی آشتیان(مزرعه نو) با جهانمیرزایی فرماندار در محل دفتر فرماندار دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه ویژگی ها، امکانات ، زمینه مناسب و نیروی کار برای سرمایه گذاری در شهرستان آشتیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جهانمیرزایی فرماندار قول مساعدت در صورت سرمایه گذاری دادند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved