1398/03/22 13:56
كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان آشتيان
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان آشتیان به ریاست جهانمیرزایی فرماندار و با حضور طاعتی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی و سایر مسئولین شهرستان چهارشنبه مورخ 98/3/22 در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved