1398/03/22 14:18
جلسه هماهنگي و برنامه ريزي برگزاري مراسم روز ملي آشتيان و همايش بزرگداشت مفاخر شهرستان
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم روز ملی آشتیان و همایش بزرگداشت مفاخر شهرستان به ریاست جهانمیرزایی فرماندار و با حضور سایر مدیران مربوطه برگزار گردید. 22 خرداد 98

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved