1398/03/25 09:11
ديدار حسيني نماينده مردم منطقه ، دلاوري مديركل اوقاف و امور خيريه استان و شاه محمدي مدير كل فني و حرفه اي استان مركزي با جهانميرزايي فرماندار آشتيان
پنج شنبه مورخ 98/3/23 حسینی نماینده مردم منطقه ، دلاوری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و شاه محمدی مدیر کل فنی و حرفه ای استان مرکزی با جهانمیرزایی فرماندار آشتیان دیدار و گفتگو کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved