1398/03/25 09:26
جلسه هماهنگي و برنامه ريزي برگزاري نمايشگاه استاني دستاوردهاي زنان در حوزه صنايع دستي و سوغات محلي استان مركزي
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه استانی دستاوردهای زنان در حوزه صنایع دستی و سوغات محلی استان مرکزی به میزبانی شهرستان آشتیان به ریاست آشتیانی معاون فرماندار و با حضور سایر مدیران مربوطه برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved