1398/08/09 11:13
به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غير عامل ديدار جهانميرزايي فرماندار با خانواده شهيد سيد سعيد سپاسي
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل جهانمیرزایی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان آشتیان با خانواده شهید سید سعید سپاسی دیدار و از صبر و مقاومت این خانواده معظم تقدیر کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved